nêu hệ quả của cuộc cách mạng ở anh pháp đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Question

nêu hệ quả của cuộc cách mạng ở anh pháp đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Adelaide 1 year 2021-08-19T18:36:37+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:37:56+00:00

  Kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh:

  – Cách mạng công nghiệp ở Anh đã làm cho sản xuất phát triển nhanh chóng, của cải ngày càng nhiều.

  – Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.

  – Nước Anh được gọi làcông xưởng của thế giới“.

  0
  2021-08-19T18:38:01+00:00

  Kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh:

  – Cách mạng công nghiệp ở Anh đã làm cho sản xuất phát triển nhanh chóng, của cải ngày càng dồi dào.

  – Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.

  – Nước Anh được gọi là “công xưởng của thế giới”.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )