Nêu chủng tộc ,nét tương đồng dân cư xã hội ,tỉ lệ GTTNDS của khu vực đông nam á

Question

Nêu chủng tộc ,nét tương đồng dân cư xã hội ,tỉ lệ GTTNDS của khu vực đông nam á

Eirlys 1 year 2021-08-19T18:16:52+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:18:01+00:00

  – Là khu vực đông dân (536 triệu người năm 2002).

  – Gia tăng dân số khá nhanh: 1,5% (cao hơn mức trung bình châu Á và thế giới – 1,3%)

  – Ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh, Hoa và Mã Lai.

  => Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn, giao lưu hợp tác dễ dàng.

  – Nhiều dân tộc thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it cùng chung sống.

  – Dân cư tập trung đông ở đồng bằng châu thổ và vùng ven biển.

  + Quốc gia có dân sô đông nhất, diện tích lớn là In-đô-nê-xi-a.

  +Quốc gia có diện tích nhỏ nhất là Đông Nam Á là Xin-ga-po.

  tất cả ở bài nhé 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )