Nêu các đặc điểm chung về các nước Đông Nam Á theo mẫu sau: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, thời kì suy vong,……

Question

Nêu các đặc điểm chung về các nước Đông Nam Á theo mẫu sau: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, thời kì suy vong,……

Sigourney 2 years 2021-08-30T09:38:13+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T09:40:10+00:00

  – Những đặc điểm chung về các nc ở ĐNÁ :

  + Hình thức : Từ TK III TCN – TK X.

  + Phát triển : Từ TK VI – TK XVI.

  + Suy vong : Từ TK XVI – giữa TK XIX.

  + Cơ sở kinh tế : Nông nghiệp – công xã.

  + Xã hội : 2 giai cấp : địa chủ, nông dân lĩnh canh.

  + Nhà nước phong kiến :Thể chế : chế độ quân chủ. 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )