Nêu các đặc điểm chung về các nước Đông Nam Á theo mẫu sau: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, thời kì suy vong

Question

Nêu các đặc điểm chung về các nước Đông Nam Á theo mẫu sau: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, thời kì suy vong

Bernice 2 years 2021-08-30T09:56:17+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T09:57:20+00:00

    Các nước Đông Nam Á nằm trên đường hàng hải từ Tây sang Đông, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa mà Đông Nam Á là vùng chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )