Nếu biết có một công ty xả nước thải chưa qua xử lý, em sẽ làm gì?

Question

Nếu biết có một công ty xả nước thải chưa qua xử lý, em sẽ làm gì?

Ula 1 year 2021-08-18T19:55:27+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:56:40+00:00

  em sẽ ns với h hậu quả của việc h làm

  0
  2021-08-18T19:57:16+00:00

  Em se goi dien bao canh sat 

  minh chi hieu duoc la the thoi ^^

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )