Nêu ảnh hượng của vị trí địa lý, lãnh thổ đến tự nhiên lãnh thổ Việt Nam

Question

Nêu ảnh hượng của vị trí địa lý, lãnh thổ đến tự nhiên lãnh thổ Việt Nam

Elain 1 year 2021-08-30T02:52:20+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T02:53:59+00:00

  + Lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ làm cho khí hậu nước ta có sự phân hóa theo chiều Bắc – Nam, Phía Bắc khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, phía Nam là khí hậu cận xích đạo.

  + Lãnh thổ Việt Nam nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc và Đông.

  + Diện tích tự nhiên 329247 km2, nằm trong khu vực múi giờ số 7.

              

  0
  2021-08-30T02:54:16+00:00

  – Nằm trong vùng nội chí tuyến, quy đinh khí hậu nước ta tính chất nhiệt đới, lượng nhiệt cao và độ ẩm lớn.

  – Giáp biển Đông, biển tăng cường độ ẩm và lượng mưa làm cho khí hậu nước ta có tính chất ẩm.

  – Nằm trong khu vực hoạt động của gió mùa châu Á, nên khí hậu của nước ta có sự phân hóa theo mùa: mùa đông – mùa hạ, mùa khô – mùa mưa.

  – Lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ làm cho khí hậu nước ta có sự phân hóa theo chiều Bắc – Nam: Phía Bắc khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, phía Nam là khí hậu cận xích đạo.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )