Nêu 4 phát minh của xã hội người nguyên thủy, phát minh nào quan trọng nhất. Vì sao? Help me please????

Question

Nêu 4 phát minh của xã hội người nguyên thủy, phát minh nào quan trọng nhất. Vì sao?
Help me please????

Alethea 1 year 2021-08-31T23:34:25+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T23:35:40+00:00

  4 phát minh đó là: đồ đá , lửa , ngôn ngữ , đồ gốm,….

  MIk nghĩ phát minh quan trọng nhất là lửa và đồ sắt , vì :
  +giúp cho việc đun nấu

  +làm đồ ăn ngon hơn

  -phát minh ra công cụ bằng sắt

  +giúp tiện lợi trong việc săn bắt động vật

  +tiện lợi trong việc trồng trọt

  *************AUGUSTUS**************

  0
  2021-08-31T23:35:49+00:00

  4 phát minh đó là: đồ đá , lửa , ngôn ngữ , đồ gốm,….

  Tụi nghĩ phát minh quan trọng nhất là lửa và đồ sắt , vì :

  +giúp cho việc đun nấu

  +làm đồ ăn ngon hơn

  +phát minh ra công cụ bằng sắt

  +giúp tiện lợi trong việc săn bắt động vật

  +tiện lợi trong việc trồng trọt

  Xin hay nhất nếu được nhé

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )