Nét nổi bậc của địa hình VN: A. Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm B. Đồi núi chiếm 3/4 diện tích C. Đồng bằng chiếm 1/4 diện tích D. Đồi núi cao chiếm 10% d

Question

Nét nổi bậc của địa hình VN:
A. Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm
B. Đồi núi chiếm 3/4 diện tích
C. Đồng bằng chiếm 1/4 diện tích
D. Đồi núi cao chiếm 10% diện tích

Keelin 2 years 2021-08-30T14:43:43+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T14:45:01+00:00

  Nét nổi bậc của địa hình VN:

  A. Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm

  B. Đồi núi chiếm 3/4 diện tích

  C. Đồng bằng chiếm 1/4 diện tích

  D. Đồi núi cao chiếm 10% diện tích

  0
  2021-08-30T14:45:08+00:00

  B. Đồi núi chiếm 3/4 diện tích

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )