Nền nông nghiệp Bắc Mĩ là nền nông nghiệp A Tiên tiến B Ôn đới C Hàng hóa D Công nghiệp

Question

Nền nông nghiệp Bắc Mĩ là nền nông nghiệp
A Tiên tiến
B Ôn đới
C Hàng hóa
D Công nghiệp

Ula 2 years 2021-08-18T12:52:31+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T12:54:02+00:00

    C

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )