Năm bao nhiêu thì quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ 2? * 1 điểm a/Cuối năm 938 b/ Cuối năm 939 c/ Cuối năm 940 d/ Cả 3 đều sai

Question

Năm bao nhiêu thì quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ 2? *
1 điểm
a/Cuối năm 938
b/ Cuối năm 939
c/ Cuối năm 940
d/ Cả 3 đều sai

Heulwen 1 year 2021-08-31T23:50:33+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T23:52:06+00:00

  Năm bao nhiêu thì quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ 2? *

  1 điểm

  a/Cuối năm 938

  b/ Cuối năm 939

  c/ Cuối năm 940

  d/ Cả 3 đều sai

  0
  2021-08-31T23:52:28+00:00

  d ) cả 3 đều sai năm 937

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )