Mức độ thành lập sau chiến tranh thế giới thứ hai của châu phi và châu á ?

Question

Mức độ thành lập sau chiến tranh thế giới thứ hai của châu phi và châu á ?

Kiera 2 years 2021-08-27T13:05:40+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T13:07:10+00:00

  Châu Á :

  _Giành độc lập ở mức độ đồng đều 

  _Phát triển nhanh chóng về kinh tế 

  Châu Phi 

  _Giành độc lập ở mức độ k đồng đều 

  _Phát triển k đồng đều, còn nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế 

  0
  2021-08-27T13:07:33+00:00

   Châu Á

  -Sau chiến tranh thế giơí thứ hai một cao trào giải phóng dân tộc bùng nổ mạnh mẽ
  khắp châu Á.Tới cuối những năm 50 của TK XX phần lớn các nước Châu Á đều
  dành đuợc độc lập.
  -Gần suốt nửa sau thế kỷ XX,tình hình châu Á lại không ổn định bởi đã diễn ra các
  cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc nhất là khu vực Đông Nam Á và
  Trung Đông.
  -Sau chiến lạnh ở một số nuớc Châu Á lại xảy ra xung đột tranh chấp biến giới
  lãnh thổ, hoặc phong trào ly khai với những hành động khủng bố dã man như giũa
  Ấn Độ và Pa-ki-xtan, ở In-đo-nê-xi-a,Phi-lip-pin
  -Tuy vậy từ nhiều thập kỷ qua,một số nuớc Châu Á đã đạt sự tăng truởng nhanh
  chóng về kinh tế tiêu biểu như Trung Quốc, Hàn Quốc,Xin-ga-po…Ân Độ là một
  trường hợp điển hình với cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp, phát triển
  mạnh , các ngành công nghiệp thép, xe hơi..và đứng đầu thế giới về công nghiệp phần mềm 

  Châu Phi :

  a.Chính trị xã hội
  Trước chiên tranh: thuộc địa của CNTD phương tây
  Sau chiến tranh: Là trung tâm của phong trào giải phóng dân tộc trở thành lục địa
  mới trỗi dậy. Chia làm 3 giai đoạn.
  -Từ 1945-1954:Phát triển sớm và mạnh nhất ở Bắc Phi, mở đầu là chính biến cách
  mạng của binh lính và sỹ quan Ai cập lật đổ vương triều Pha súc và thực dân Anh
  lập nước cộng hoà Ai cập.
  Từ 1954-1960:Chiến thắng Điện Biên Phủ làm rung chuyển hệ thống thuộc địa của
  Pháp phong trào cách mạng lên cao ở Bắc Phi, Tây Phi,… mở đầu bằng cuộc đấu
  tranh vũ trang của nhân dân Angiêri 11.1954, Tuynidi 1956, Ma rốc, Xu đăng
  1956, Ga na 1957, Ginê 1958.
  – Từ 1960-1975: Phong trào phát triển đỉnh điểm và rộng khắp, 1960 có 17 nước
  giành độc lập mở đầu cho thắng lợi trên toàn Châu Phi .1975 Khi những tên lính
  Bồ Đào Nha cuốn cờ rút khỏi Ang-gô-la đánh dấu sự sụp đổ của CNTD và hệ
  thống thuộc địa của nó ở Châu Phi.
  – Từ 1975 đến nay: Chống chế độ phân biệt chủng tộc và xây dựng đất nước phát
  triển kinh tế.
  Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ khó khăn hơn cuộc đấu tranh giành độc
  lập.
  -Những thách thức khó khăn
  – Đói nghèo:2/3 nước không đủ ăn <150 triệu người đói kinh niên do khủng hoảng
  kinh tế, hạn hán kéo dài, chiến tranh nội chiến, bùng nổ dân số: 20 năm tăng gấp
  đôi.
  – Dịch bệnh” lục địa của bệnh AIDS
  – Xung đột sắc tộc
  – Cạn kiệt tài nguyên
  – Tỷ lệ người mù cao
  * Giải pháp : Tự lực vươn lên
  – Cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế
  2. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc A-pac-thai.
  – Tình hình chính trị xã hội
  Từ thế kỷ XVII là thuộc địa người Hà Lan đầu thế kỷ XIX là thuộc địa của
  Anh.1961 trở thành nước độc lập nhưng chỉ trên danh nghĩa.
  – Cuộc đấu tranh chế độ phân biệt chủng tộc

  26
  -Với 13,6% dân số người da trắng thi hành những chính sách cực đoan với người
  da màu và người da đen.
  -Ban hành 70 điều luật về phân biệt chủng tộc tước bỏ quyền làm người của người
  da màu, da đen khỏi cộng đồng xã hội. Họ không có quyền gì về kinh tế xã hội.
  -Dưới sự lãnh đạo của ĐH dân tộc (ANC) liên minh với các Đảng cộng sản và lực
  lượng dân chủ tiến bộ thế giới nhân dân Nam Phi đã anh dũng đấu tranh.
  -1933 người da trắng buộc phải xoá bỏ chế độ Apacthai.
  – 4.1994 Nenxơn Menđêla trúng cử tổng thống đây là vị tổng thống da đen đầu
  tiên trong lịch sử Nam Phi.
  *ý nghĩa:Xoá bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc, mở ra một thời kỳ mới cho
  Nam Phi, thời kỳ độc lập tự chủ và phát triển kinh tế đất nước.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )