Mục đích của hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ là j

Question

Mục đích của hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ là j

Alida 2 years 2021-08-30T15:37:45+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T15:38:46+00:00

  Mục đích của NAFTA là làm cho Bắc Mĩ trở thành khu vực kinh tế thương mại phát triển, làm đối trọng với Liên minh châu Âu và các khối kinh tế khác.

  0
  2021-08-30T15:39:02+00:00

  Mục đích của hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ là tạo thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )