Một tờ giấy có độ dày 0,1mm hỏi phải gấp đôi bao nhiêu lần để được độ dày >1m

Question

Một tờ giấy có độ dày 0,1mm hỏi phải gấp đôi bao nhiêu lần để được độ dày >1m

Heulwen 2 years 2021-08-15T02:59:55+00:00 0

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )