Một số Sử gia phong kiến cho rằng ” Thắng lợi của cách mạng tháng 8 chỉ là sự ăn may do hoàn cảnh quốc tế thuận lợi ” Bằng những dẫn chứng lịch sử đã

Question

Một số Sử gia phong kiến cho rằng ” Thắng lợi của cách mạng tháng 8 chỉ là sự ăn may do hoàn cảnh quốc tế thuận lợi ”
Bằng những dẫn chứng lịch sử đã học em hãy phản bác ý kiến trên ?
giúp mik với mik sắp r

Lani 2 years 2021-08-30T18:36:54+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:38:19+00:00

  Trong cùng điều kiện khách quan thuận lợi là  Nhật đầu hàng vô ĐK nhưng ở Đông Nam Á chỉ có 3 nước giành được độc lập (Indonexia, VN và Lào).

  #Nói thắng lợi của cách mạng tháng 8 chỉ là ăn may là sai lầm.

  Để đưa đến thắng lợi của Cách mạng tháng 8 thì cũng phải kể đến:

  -Quá trình chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm của Đảng về lực lượng chính trị, vũ trang và căn cứ địa cách mạng.

  +Về lực lượng chính trị, vũ trang: (Trong ảnh).

  +Về căn cứ địa cách mạng: Bắc Sơn- Võ Nhai và Cao Bằng được chọn để xây dựng căn cứ địa (đây là 2 căn cứ địa đầu tiên). Ngày 4/6/1945, khu giải phóng Việt Bắc được thành lập và trở thành căn cứ địa chính.

  -Đảng ta nhận định thời cơ đúng đắn, chớp thời cơ kịp thời, phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thể hiện qua các quyết định của hội nghị toàn quốc của đảng họp ở Tân Trào, Đại hội quốc dân Tân Trào, thư của chủ tịch HCM kêu gọi nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

  -> Cách mạng tháng 8 thành công là do: chớp đúng thời cơ và sự chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm của Đảng.

  mot-so-su-gia-phong-kien-cho-rang-thang-loi-cua-cach-mang-thang-8-chi-la-su-an-may-do-hoan-canh

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )