Mọi người cho mình hỏi 18 13 14 19 6 15 9 17 11 viết dưới dạng số la mã là bao nhiêu ạ

Question

Mọi người cho mình hỏi
18
13
14
19
6
15
9
17
11
viết dưới dạng số la mã là bao nhiêu ạ

Bernice 1 year 2021-08-31T22:56:31+00:00 0

Answers ( )

  1
  2021-08-31T22:58:04+00:00

  Đáp án:

  `18=XVIII`

  `13=XIII`

  `14=XIV`

  `19=XIX`

  `6=VI`

  `15=XV`

  `9=IX`

  `17=XVII`

  `11=XI`

  #Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-08-31T22:58:13+00:00

  Mk gửi ạ. ↓

  moi-nguoi-cho-minh-hoi-18-13-14-19-6-15-9-17-11-viet-duoi-dang-so-la-ma-la-bao-nhieu-a

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )