Mn ơi mk càn giải gấp ai bt giải hộ mk mk đánh giá 5 sao cho ạ

Question

Mn ơi mk càn giải gấp ai bt giải hộ mk mk đánh giá 5 sao cho ạ
mn-oi-mk-can-giai-gap-ai-bt-giai-ho-mk-mk-danh-gia-5-sao-cho-a

Eira 2 years 2021-08-30T15:26:54+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T15:28:00+00:00

  -Nhận xét:

  Các chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hôi ở Đông Nam Bộ (năm 1999) cao hơn cả nước: mật độ dân số, thu nhập bình quân đầu người một tháng, tỉ lệ người lớn biết chữ, tuổi thọ trung bình, tỉ lệ dân số thành thị

  – Các chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hôi ở Đông Nam Bộ (năm 1999) thấp hơn cả nước:tỉ lệ thất nghiệp ở đô thị, tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn, tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số bằng mức trung bình của cả nước (1,4%).

  – Nhìn chung, Đông Nam Bộ là vùng có trình độ dân cư, xã hội vào mức cao trong cả nước.

  biểu đồ  là vẽ phần nào trong bảng nhỉ bạn

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )