Mình cần gấp, ai làm đúng mình vote 5 sao

Question

Mình cần gấp, ai làm đúng mình vote 5 sao
minh-can-gap-ai-lam-dung-minh-vote-5-sao

Miranda 2 years 2021-08-24T20:37:35+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:38:56+00:00

  Nhận xét. 

  -Nông thôn 2005-2014 tăng cao 

  -thành thị 2005-2014 tăng cao

  -tổng ba năm thành thị tăng cao hơn nông thôn (75,6%)

  -tóm lại thành thị tăng cao so với nông thôn

  Vẽ có bn dưới rồi

  0
  2021-08-24T20:39:22+00:00

  trình bày trong h

  minh-can-gap-ai-lam-dung-minh-vote-5-sao

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )