Lượng mưa của nước ta phân bố không theo mùa đúng hay sai Để tính lượng mưa trong năm người ta cộng toàn bộ lượng mưa trong các tháng mùa mưa đúng hay

Question

Lượng mưa của nước ta phân bố không theo mùa đúng hay sai
Để tính lượng mưa trong năm người ta cộng toàn bộ lượng mưa trong các tháng mùa mưa đúng hay sai
—hlep me please—

Eira 2 years 2021-08-23T08:01:10+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:02:35+00:00

  trả lời:

  Lượng mưa của nước ta phân bố không theo mùa đúng hay sai

  (sai)

  Để tính lượng mưa trong năm người ta cộng toàn bộ lượng mưa trong các tháng mùa mưa đúng hay sai (đúng)

  0
  2021-08-23T08:03:05+00:00

  1.sai

  2.đúng

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )