Lượng mưa của khí hậu nhiệt đới ( yêu cầu ngắn gọn, nhìu quá đau mắt )

Question

Lượng mưa của khí hậu nhiệt đới ( yêu cầu ngắn gọn, nhìu quá đau mắt )

Euphemia 1 year 2021-08-19T18:13:33+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:14:35+00:00

  Lượng mưa TB:

  +Môi trường xích đạo ẩm: từ 1500 mm đến 2500 mm / 1 năm

  + Môi trường nhiệt đới: 500 đến 1500mm / 1 năm

  +Môi trường nhiệt đới gió mùa: từ 1000 đến 1500mm / 1 năm

  ÍT ĐÚNG LUÔN Ạ

  0
  2021-08-19T18:15:31+00:00

  Lượng mưa trung bình trong năm đạt từ 1.000 mm đến trên 2.000 mm. 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )