Lục địa nam mĩ có các địa hình chính là ( a đồng bằng Amazon, B dãy núi Andes ,c Nguyên Brazil )theo thứ tự nào sau đây từ tây sang đông là đúng

Question

Lục địa nam mĩ có các địa hình chính là ( a đồng bằng Amazon, B dãy núi Andes ,c Nguyên Brazil )theo thứ tự nào sau đây từ tây sang đông là đúng

Agnes 2 years 2021-08-23T07:30:25+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:31:33+00:00

  Dãy núi Andes, đồng bằng Amzon, cao nguyên Brazil

  Nếu thấy hay hãy vote cho mik 5* nha

  0
  2021-08-23T07:31:46+00:00

  Đáp án:

  Lục địa nam mĩ có các địa hình chính theo thứ tự từ tây sang đông là dãy núi Andes.đồng bằng Amazon.Cao nguyên Brazil

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )