Loạn 12 sứ quân diễn ra trong thời điểm lịc sử nào

Question

Loạn 12 sứ quân diễn ra trong thời điểm lịc sử nào

Cosima 2 years 2021-08-23T03:06:05+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:07:12+00:00

  Loạn 12 sứ quân diễn ra trong một giai đoạn các vùng cát cứ quân sự giao tranh với nhau và gây ra loạn lạc trong lịch sử Việt Nam diễn ra vào giữa thời kỳ nhà Ngô và nhà Đinh. Khi đó, Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp loạn được 12 sứ quân.

  0
  2021-08-23T03:07:12+00:00

  Loạn 12 sứ quân diễn ra trong thời điểm lịch sử nào :

  Diễn ra vào giữa thời kỳ nhà Ngô và nhà Đinh

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )