Liệt kê 12 kỳ đại hội của Đảng ghi năm và tổng bí thư của các kỳ

Question

Liệt kê 12 kỳ đại hội của Đảng ghi năm và tổng bí thư của các kỳ

Keelin 2 years 2021-08-15T02:56:29+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T02:58:04+00:00

  Kỳ 1: Từ ngày 28__31/3/1935: Lê Hồng Phong

  Kỳ 2: 11__19/2/1952:. Trường Chinh

  Kỳ 3: 5__12/9/1960: lê Duẩn

  Kỳ 4: 14___20/12: 1976: Lê Duẩn

  Kỳ 5:  27____31/3/ 1982: Lê Duẩn

  Kỳ 6: 15__18/12/1986: Nguyễn Văn Linh

  7: 24__27/6/ 1991 Đỗ Mười

  8: 26/6___1/7/1996 Đỗ Mười

  9. 19__22/4/2001 lê khả phiêu

  10: 18_25/4/2006: 

  11 : 12__19/1/2011: Nông đức mạnh

  12: 21_28/1/2016: Người tổng bí thư hiện tại, quen thuộc vs chúng ta. Thường xuất hiện trên TV. ????

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )