Lịch sử Ấn Độ, Lào, Campuchia trải qua mấy giai đoạn? Liệt kê?

Question

Lịch sử Ấn Độ, Lào, Campuchia trải qua mấy giai đoạn? Liệt kê?

Olwen 1 year 2021-08-31T23:42:55+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T23:44:36+00:00

  Ấn Độ:

  -Vương Triều gúp ta

  -Vương Triều hồi giáo deli

  -Vương Triều ấn độ mô-gôn

  Lào:

  -Lào Thơng

  -Lào Lùm

  -Lang Xang

  Campuchia:

  -chân lạp

  -Ăng-co

  Xin hay nhất

  0
  2021-08-31T23:44:41+00:00

  *) Ấn Độ :

  – Giai đoạn 1 : Vương triều Gúp-ta ( giữa thế kỉ V – VI )

  – Giai đoạn 2 : Vương triều Hồi giáo Đê-li ( thế kỉ XII – XVI )

  – Giai đoạn 3 : Vương triều Ấn Độ Mô-gôn ( thế kỉ XVI – XIX )

  *) Lào :

  – Giai đoạn 1 : Lào Thơng

  – Giai đoạn 2 : Lào Lùm

  – Giai đoạn 3 : Lang Xang

  *) Cam-pu-chia :

  – Giai đoạn 1 : Chân Lạp

  – Giai đoạn 2 : Ăng-co

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )