lê nin nói vận động là tuyệt đối , đứng im là tương đối . chứng minh ý kiến trên

Question

lê nin nói vận động là tuyệt đối ,
đứng im là tương đối . chứng minh ý kiến trên

Adelaide 2 years 2021-08-24T20:10:38+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:11:59+00:00

  CM:

  Với tính chất là sự biến đổi nói chung, thì vận động “là thuộc tính cố hữu của vật chất” và “là phương thức tồn tại của vật chất” có nghĩa là vật chất tồn tại bằng vận động (là phương thức của vật chất). Theo Ph.Ăng-ghen thì: Vật chất mà không vận động là điều không thể quan niệm được. Vận động là sự biến đổi nói chung không phụ thuộc vào tính chất, khuynh hướng hay kết quả của nó. Vật chất chỉ có thể tồn tại bằng cách vật động và thông qua vận động mà biểu hiện, bộc lộ sự tồn tại của mình.

  Đứng im là tương đối, vì trước hết hiện tượng đứng im chỉ xảy ra trong một mối quan hệ nhất định chứ không phải trong mọi quan hệ cùng một lúc.

  Đứng im chỉ xảy ra với một hình thái vận động trong một lúc nào đó, chứ không phải với mọi hình thức vận động trong cùng một lúc.

  Đứng im chỉ biểu hiện của một trạng thái vận động, đó là vận động trong thăng bằng, trong sự ổn định tương đối, biểu hiện thành một sự vật nhất định khi nó còn là nó chưa bị phân hóa thành cái khác. Chính nhờ trạng thái ổn định đó mà sự vật thực hiện được sự chuyển hóa tiếp theo.

  0
  2021-08-24T20:12:08+00:00

  vật chất luôn k ngùng vận động,nhung điều đó k loại trù mà còn bao hàm cả trạng thái đúng im tuơng đối,k có đúng im thì cũng k có sụ tòn tại của các sụ vật cụ thể

  đúng im đc coi là đk để phân hóa vc ra thành nhũng svht riêng biệt tuy nhiên sụ đúng im chỉ là tuong đối vì:

  + mọt vật chỉ đc coi là đúng im trong mọt qoan hệ xác định nào đó,ỏ trong mọt k gian,thời gian nhất định,nếu nhu sét nó ỏ mọt qoan hệ khác thì nó vẫn đang vận động

  + đúng im chỉ sảy ra đối với mọt hình thúc vạn động chú k phải đối vói mọi hình thúc vận động

  + mọi sụ đúng im chỉ là tạm thòi

  + ngay cả khi sv đang đúng im thì trong lòng nó vẫn đang diễn ra qóa trình vđ,do đó đúng im chỉ là trạng thái cân bằng của vật mà thôi

  + vđ cá biệt có su huóng tạo thành sv,đua sv trở về trạng thái cân bằng,còn vđ nói chung ,túc là sụ tuong tác nhau giũa các svht thì làm cho chúng vđ biến đổi k nghùng.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )