lập bảng về phong trào công nhân cuối thế kỉ 19 Nguyên nhân Địa điểm( Quy mô) hình thức đấu tranh Mục tiêu Kết quả, ý

Question

lập bảng về phong trào công nhân cuối thế kỉ 19
Nguyên nhân Địa điểm( Quy mô) hình thức đấu tranh Mục tiêu Kết quả, ý nghĩa

Pandora 2 years 2021-08-30T18:05:14+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:06:43+00:00

  Đáp án:

  Hình thức: Phong phá vũ trang chính trị : Đập phá máy móc , đốt công xưởng , bãi công , …

  Quy mô:

  – Pháp: Năm 1831, công nhân dệt ở thành phố Li-ông khởi nghĩa.

  – Đức: Năm 1844, công nhân dệt Sơ-lê-din khởi nghĩa.

  – Anh: Từ 1836 – 1848, ” Phong trào hiến chương “

  * Kết quả:

  – Hình thành tổ chức ” Công đoàn “.

  ~ Nếu đúng xin CTLHN + 5 sao + Cảm mơn ~

  @quynhchik852

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )