Lập bảng thống kê về công cuộc cải tổ ở Liên Xô 1985_1991( mục đích, kết quả) nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của Liên Xô Giải nhanh hộ em ạ

Question

Lập bảng thống kê về công cuộc cải tổ ở Liên Xô 1985_1991( mục đích, kết quả) nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của Liên Xô
Giải nhanh hộ em ạ

Blanche Blanche 2 years 2021-08-23T03:21:45+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:23:05+00:00

  + Mục đích :

  Cuộc cải tổ đc tuyên bố như 1 cuộc CM nhắm sửa chữa những thiếu sót sai lầm trc kia, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và xây dựng một cNXH theo đúng bản chất và ý nghĩa nhân văn đích thực của nó 

  + Kết quả :

  Công cuộc cải tổ gặp nhiều khó khăn, bế tắc. Suy sụp kt kéo theo suy sụp về chính trị. Chính quyền bất lực, tình hình chính trị bất ổn, tệ nạn xã hội tăng, xung đột sắc tộc xr, nội bộ ĐCS LX chia rẽ… 

  -Ngày 19 /8/1991,1 cuộc đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Gooc ba chóp nổ ra nhg thất bại, hệ quả là ĐCS LX bị đình chỉ hđ ,Chính phủ Xô viết giải tán 

  – Ngày 21 /12 /1991, 11 nc CH tách khỏi Liên Bang Xô viết, thành lập Cộng động các quốc gia đl SNG 

  -Ngày 25 /12 /1991, Tổng thống Gooc ba chóp từ chức, chế độ XHCN ở LX bị sụp đổ sau 74 năm tồn tại….. 

  lap-bang-thong-ke-ve-cong-cuoc-cai-to-o-lien-o-1985-1991-muc-dich-ket-qua-nguyen-nhan-dan-den-su

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )