Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa văn minh phương đông và văn minh phương tây cổ đại theo các tiêu chí sau : -Cơ sở hình thành -Thời gian xuất hiện

Question

Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa văn minh phương đông và văn minh phương tây cổ đại theo các tiêu chí sau :
-Cơ sở hình thành
-Thời gian xuất hiện
-Kinh tế
-Thể chế chính trị nhà nước
-Đặc điểm nền văn hóa

Elfreda 2 years 2021-08-24T20:42:12+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:43:18+00:00

  PĐ:Cơ sở hình thành.: Sự phát triển của sản xuất dẫn đến sự phân hóa xã hội từ đó giai cấp và nhà nước ra đời

  + Do nhu cầu trị thuỷ và.  Thủy lợi các ông sẽ để liên kết với nhau thành liên minh công xã rồi hình thành nhà nước. 

  Thời gian hình thành.: Từ thiên niên  kỷ thứ tư đến   Thiên niên kỷ trước công nguyên

  Kinh tế.: Chủ yếu phát triển ngành công nghiệp lúa nước

  Thể Chế chính trị .: Chế độ chuyên chế cổ đại vua đứng đầu nắm  mọi quyền lực Giúp việc cho vua là bộ máy quan lại quan liêu

  Đặc điểm nền văn hóa thiên văn học và lịch là hai ngành khoa học ra đời sớm nhấtGắn liền với sản xuất nông nghiệp

  Chữ viết được hình thành từ thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên                                             PT .: Cơ sở hình thành:do đất đau phân  tán nhỏ cư dân sống Bên nghề thủ công và thương nghiệp nên hình thành các tiểu quốc bên nghề thủ công và thương nghiệp nên hình thành các tiểu quốc                                                                Thời kỳ hình thành khoảng đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên                                     Kinh tế chủ yếu phát triển thương nghiệp và Thủ công nghiệp

  Thể chế chính trị dân chủ cổ đại mọi quyền lực nằm ở đại hội công dân và Hội đồng 500 người

  Đặc điểm văn hóa có nhiều công trình tiêu biểu , Nhiều nhà khoa học nổi tiếng ,Phát minh ra chữ cái abc hệ thống chữ cái hoàn chỉnh đơn giản và rất linh hoạt

  Toán học thời Hy Lạp -Roma tri thức có độ chính xác cao đã rất trình độ khái quát hóa Trừu tượng hóa

  0
  2021-08-24T20:44:03+00:00

  Thể chế chính trị:

  Phương Đông: chế độ chuyên chế cổ đại, hay nhà nước quân chủ trung ương tập quyền

  Phương Tây: bộ máy nhà nước là bộ máy của quý tộc, chủ nô mang tính dân chủ chủ nô hay cộng hòa quý tộc.K có vua công dân có quyền biểu quyết các vấn đề lớn của nước-> cộng hòa xã hội

  lap-bang-so-sanh-su-khac-nhau-giua-van-minh-phuong-dong-va-van-minh-phuong-tay-co-dai-theo-cac-t

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )