lập bảng niên biểu về quá trình giành độc lập của 1 số nước anh phi mĩ la tinh giành độc lập trong những năm xx:các giai đoạn,tên nước,thoi gianđộc lậ

Question

lập bảng niên biểu về quá trình giành độc lập của 1 số nước anh phi mĩ la tinh giành độc lập trong những năm xx:các giai đoạn,tên nước,thoi gianđộc lập,thuộc châu nào,kết quả

Ciara 2 years 2021-08-31T06:24:25+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:25:52+00:00

  Thời gian                               Tên nước                                            Năm giành độc lập                    Cuối XVIII           Ở Haiti bùng nổ cuộc đấu tranh (1791)               – Năm 1803 thắng lợi .

                               chống Pháp dưới sự lãnh đạo của                      – Haiti thành nước cộng da đen                                    Tút-xanh Lu-véc-tuy-a.                                        đầu tiên ở Nam Mĩ.

                                                                                                            – Cổ vũ phong trào đấu tranh ở                                                                                                                          Mĩ La-tinh.

  20 năm đầu                         + Mê hi cô                                                         1821

  thế kỉ XX                              + Áchentina                                                       1816

                                              + Urugoay                                                          1828

                                              + Paragoay                                                         1811

                                              + Braxin                                                              1822

                                              + Pê-ru                                                                1821

                                              + Colômbia                                                         1830   

                                              + Ecuađo                                                             1830

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )