Là một nước đông dân nhất thế giới Trung Quốc làm cách nào để trở thành nền kinh tế phát triển mạnh của thế giới?

Question

Là một nước đông dân nhất thế giới Trung Quốc làm cách nào để trở thành nền kinh tế phát triển mạnh của thế giới?

Dilys 1 year 2021-08-30T20:51:28+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T20:52:38+00:00

  Là một nước đông dân nhất thế giới Trung Quốc làm cách nào để trở thành nền kinh tế phát triển mạnh của thế giới?

  ⇒ Tận dụng lợi thế đông dân của mình, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh tế,… để trở thành một nền kinh tế phát triển mạnh của thế giới.

  0
  2021-08-30T20:53:15+00:00

  Là nước đông dân nhất thế giới, Trung Quốc đã trở thành nước có nền kinh tế phát triển mạnh của thế giới. Vì:

  + Nhờ chính sách tối ưu, hiện đại hóa phát triển kinh tế của người đứng đầu nhà nước

  + Đã biết học tập lối, chính sách của những nước có nền kinh tế mạnh của thế giới

  + Biết lợi dụng thế mạnh đông dân của mình để tăng nguồn nhân công, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ

  + Biết tận dụng thời cơ 

  + Nhà nước đã đề ra được những chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho những người lao động. Vì thế mà, nguồn nhân lực luôn phát triển và dồi dào. 

  BẠN THAM KHẢO NHA!!!

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )