Là học sinh em làm gì để phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam Làm nhanh hộ với ạ :))

Question

Là học sinh em làm gì để phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam
Làm nhanh hộ với ạ :))

Jena 2 years 2021-08-27T12:55:27+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T12:57:14+00:00

  + Trung thực , thật thà , dũng cam

  + Sống ngay thắng 

  + Khi Tổ Quốc gọi tên sẵn sàng ra đi không tiếc đời xanh

  => Tham gia nghĩa vụ quân sự 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )