ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ________ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ​

Question

ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ________ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ​

Vera 2 years 2021-08-23T03:48:43+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-23T03:50:03+00:00

    Oss parmatma da kathan hai

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )