Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất khu vực Trung và Nam Mĩ? A. Khí hậu xích đạo. B. Khí hậu cận xích đạo. C. Khí hậu nhiệt đới. D. Khí hậu ôn đ

Question

Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất khu vực Trung và Nam Mĩ?
A. Khí hậu xích đạo. B. Khí hậu cận xích đạo.
C. Khí hậu nhiệt đới. D. Khí hậu ôn đới
Khí hậu núi cao thuộc khu vực nào ở Nam Mĩ?
A. Sơn nguyên Bra-xin. B. Sơn nguyên Guy-a-na.
C. Dãy núi An-đét. D. Dãy núi Cooc-đi-e.
Khu vực Trung và Nam Mĩ không có kiểu khí hậu nào?
A. Ôn đới. B. Nhiệt đới.
C. Xích đạo. D. Hàn đới.
Dân cư Trung và Nam Mĩ phần lớn là
A. người Anh-điêng. B. người Tây Ban, Bồ Đào Nha.
C. người Nê-gro-it. D. người lai.
Các đô thị lớn nhất ở Trung và Nam Mĩ là
A. Ri-ô đê Gia-nê-rô, Lốt An-giơ-lét, Xao Pao-lô.
B. Đi-tơ-roi, Xao Pao-lô, Bê-lô Ô-ri-đôn-tê.
C. Xao Pao-lô, Ri-ô đê Gia-nê-rô, Bu-ê-nốt Ai-rét.
Nền văn hóa độc đáo của cư dân Trung và Nam Mĩ là
A. La-tinh. B. Lưỡng Hà.
C. Ai Cập. D. Ăng-glo-xắc-xông.
D. Bu-ê-nốt Ai-rét, Ca-ra-cat, Xao Pao-lô.

Adelaide 1 year 2021-08-30T03:19:41+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T03:20:45+00:00

  Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất khu vực Trung và Nam Mĩ?

  A. Khí hậu xích đạo.

  B. Khí hậu cận xích đạo.

  C. Khí hậu nhiệt đới.

  D. Khí hậu ôn đới

  Khí hậu núi cao thuộc khu vực nào ở Nam Mĩ?

  A. Sơn nguyên Bra-xin.

  B. Sơn nguyên Guy-a-na.

  C. Dãy núi An-đét.

  D. Dãy núi Cooc-đi-e.

  Khu vực Trung và Nam Mĩ không có kiểu khí hậu nào?

  A. Ôn đới.

  B. Nhiệt đới.

  C. Xích đạo.

  D. Hàn đới.

  Dân cư Trung và Nam Mĩ phần lớn là

  A. người Anh-điêng.

  B. người Tây Ban, Bồ Đào Nha.

  C. người Nê-gro-it.

  D. người lai.

  Các đô thị lớn nhất ở Trung và Nam Mĩ là

  A. Ri-ô đê Gia-nê-rô, Lốt An-giơ-lét, Xao Pao-lô.

  B. Đi-tơ-roi, Xao Pao-lô, Bê-lô Ô-ri-đôn-tê.

  C. Xao Pao-lô, Ri-ô đê Gia-nê-rô, Bu-ê-nốt Ai-rét.

  D. Bu-ê-nốt Ai-rét, Ca-ra-cat, Xao Pao-lô.

  Nền văn hóa độc đáo của cư dân Trung và Nam Mĩ là

  A. La-tinh.

  B. Lưỡng Hà.

  C. Ai Cập.

  D. Ăng-glo-xắc-xông.

  0
  2021-08-30T03:20:55+00:00

  1B

  2C 

  3D

  4D

  5C

  6A

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )