Khi nói về vấn đề hạn mặn ở miền Tây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đề cập: “Phải làm để nước mặn miền Tây trở thành 1 nguồn lực phát triển kinh tế ở

Question

Khi nói về vấn đề hạn mặn ở miền Tây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đề cập: “Phải làm để nước mặn miền Tây trở thành 1 nguồn lực phát triển kinh tế ở vùng này”. Theo con, muốn biến nước mặn từ thiên tai thành nguồn lực, chúng ta có thể thực hiện những giải pháp nào?

Elfreda 2 years 2021-08-30T18:02:38+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:03:52+00:00

  đáp án:

  nuôi thủy sản nước mặn, trồng những loại cây chịu mặn, chủ động sống chung với nước mặn

  giải thicghs các bươc giải:

  0
  2021-08-30T18:03:59+00:00

  đay nha bạn 

  theo mình 

  – nuôi thủy sản nước mặn, trồng những loại cây chịu mặn, chủ động sống chung với nước mặn

  CHUC BAN HỌC TỐT 

  NẾU SAI THANH THAT XIN LOI 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )