Khi nhiệt độ không khí là 10 độ C, 30 độ C thì lượng hơi nước chứa được là

Question

Khi nhiệt độ không khí là 10 độ C, 30 độ C thì lượng hơi nước chứa được là

Doris 1 year 2021-08-30T21:47:54+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:49:10+00:00

  Khi nhiệt độ không khí là 10 độ C là 5g/m3

  Khi nhiệt độ không khí là 30 độ C là 30g/m3

  0
  2021-08-30T21:49:20+00:00

   nhiệt độ 10 đọ  là 5g/ cm3

   nhiệt độ 30độ là 30g/cm3.

  chác chắn nha bạn

  cho xin câu hay nhất

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )