khái niệm cách mạng tư sản kiểu mới và cũ?

Question

khái niệm cách mạng tư sản kiểu mới và cũ?

Bernice 1 year 2021-08-30T20:56:57+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T20:58:30+00:00

  Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là do g/c TS liên minh với g/c CN lật đổ chế độ phong kiến.

  Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ do g/c tư sản lãnh đạo lật đổ và xóa bỏ những tàn tích của chế độ phong kiến

  0
  2021-08-30T20:58:40+00:00

  cách mạng tư sản kiểu mới:

  Là những cuộc cách mạng do tư sản, quý tộc mới lãnh đạo để lật đổ chế độ phong kiến và xây dựng chủ nghĩa tư bản.

  cách mạng tư sản cũ:

  Là những cuộc cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo để nhằm mục đích cho xã hội phát triển và tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )