kết quả của phong trào giải phóng dân tộc

Question

kết quả của phong trào giải phóng dân tộc

Bernice 2 years 2021-08-24T20:02:41+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:03:49+00:00

  Hệ thống thuộc địa của CNĐQ sụp đổ hoàn toàn

  0
  2021-08-24T20:04:13+00:00

  tham bố nó khảo:

  Quy mô: phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ ở hầu hết các thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, từ châu Á, Phi đến Mĩ la tinh

  Thành phần lãnh đạo: Tư sản dân tộc, công nhân (như ở Việt Nam)

  Thành phần tham gia: đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ và tham gia: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tri thức, tư sản dân tộc.

  Hình thức đấu tranh: đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang, trong đó đấu tranh vũ trang là hình thức chủ yếu.

  Khí thế đấu tranh: phong trào diễn ra sôi nổi, quyết liệt, làm tan rã từng mảnh rồi dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa đế quốc

  hợp con nhà bà lý 5 sao nha dân chx

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )