kết luận chung về tài nguyên khoáng của nước ta

Question

kết luận chung về tài nguyên khoáng của nước ta

Letitia 2 years 2021-08-31T06:59:33+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:00:57+00:00

  Tài nguyên nước ta rất phong phú và đa dạng, đó là lí do ngày xưa có nhiều đất nước muốn xâm chiếm chúng ta và biến nó thành của riêng. Ngày nay đã hòa bình và tài nguyên khoáng đang dần hồi phục, nhưng vẫn còn những kẻ gian trong nước đang cố chiếm đoạt nó thành của riêng. Hiện tại đất nước đang bảo vệ tài nguyên khoáng và ra sức phục hồi. Quản lý khai thác một cách hợp lý nhất có thể.

  0
  2021-08-31T07:01:15+00:00

  Tài nguyên khoáng sản của nước ta rất đa dạng, dồi dào và phong phú. Nhà nước đã đưa ra nhiều biện pháp để bảo vệ khoáng sản. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hành vi khai thác khoáng sản 1 cách trái phép.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )