kể tên các sản phẩm và tác giả của thời kì văn hóa phục hưng về lĩnh vực văn học y học toán học thiên văn kiến trúc hội họa

Question

kể tên các sản phẩm và tác giả của thời kì văn hóa phục hưng về lĩnh vực
văn học
y học
toán học
thiên văn
kiến trúc
hội họa

Calantha 2 years 2021-08-30T10:10:36+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:12:27+00:00

  Ph. Ra-bơ-le  : Văn học

  Lê-ô-na đơ Vanh-xi  : Hội hoạ

  N. Cô-péc-níc  : Thiên văn học

  M. Xéc-van-téc    : Văn học

  U. Sếch-xpia     : Văn học và nghệ thuật

  R. Đề-các-tơ   : Triết học và toán học

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )