kể tên các đới khí hậu trên trái đất Trình bày vị trí đặc điểm khí hậu đới nóng đới ôn hòa và đới lạnh

Question

kể tên các đới khí hậu trên trái đất
Trình bày vị trí đặc điểm khí hậu đới nóng đới ôn hòa và đới lạnh

Gerda 1 year 2021-08-18T18:53:12+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T18:54:23+00:00

  * Các đới khí hậu trên Trái Đất là:

  + Đới nóng (nhiệt đới)

  + Hai đới ôn hoà (ôn đới)

  + Hai đới lạnh (hàn đới)

  * Vị trí:

  + Đới nóng: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam 27 độ 27′ B – 23 độ 27′ N

  + Hai đới ôn hoà: Từ chí tuyến đến vòng cực ở hai bán cầu 23 độ 27′ B, N – 66 độ 33′ B, N

  + Hai đới lạnh: Từ vòng cực đến cực ở hai bán cầu 66 độ 33′ B, N – 90 độ B, N

  * Đặc điểm khí hậu:

  – Nhiệt độ: 

  + Đới nóng: Nóng quanh năm

  + Hai đới ôn hoà: Trung bình

  + Hai đới lạnh: Lạnh quanh năm

  – Gió:

  + Đới nóng: Tín phong

  + Hai đới ôn hoà: Tây ôn đới

  + Hai đới lạnh: Đông cực

  – Lương mưa trung bình 1 năm:

  + Đới nóng: 1000-2000mm

  + Hai đới ôn hoà: 500-1000mm

  + Hai đới lạnh:<500mm

  0
  2021-08-18T18:55:01+00:00

  các đới khí hậu trên Trái Đất :Hàn dới,ôn đới, nhiệt đới
  a. Đới nóng (hay nhiệt đới)
  – Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
  – Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.
  – Gió thổi thường xuyên: Tín phong
  – Lượng mưa trung bình: 1000mm – 2000mm.
  b. Hai đới ôn hòa (hay ôn đới)
  – Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.
  – Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.
  – Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )