Karagdagang Gawain
Magbasa ng alinmang kuwento o sanaysay. Isulat sa iyong
kuwaderno ang tema o paksa ng binasang teksto

Question

Karagdagang Gawain
Magbasa ng alinmang kuwento o sanaysay. Isulat sa iyong
kuwaderno ang tema o paksa ng binasang teksto: Gayahin ang
format sa ibaba.
&
Pamagat
Paksa Tema:
8
合​

Lani 1 year 2021-08-27T10:26:46+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T10:28:36+00:00

  Answer:

  Pamagat:Florante at Laura

  Paksa:

  Ang Florante at Laura ay isang awit at tula ang pinaka tema nito ay tungkol sa pagibig na hindi nawawala o wagas ng dalawang taong nagmamahalan tinatalakay din nito ang pagtatanggol sa bayang sinilangan at pinagmulan ng isang mandirigma.

  Explanation:

  Hope it helps

  0
  2021-08-27T10:28:44+00:00

  Answer:

  uePnurp7 6jusnkdygy nhiifvMvbksr9o

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )