Xiêm đã đưa ra những biện pháp nào để giữ độc lập

Question

Xiêm đã đưa ra những biện pháp nào để giữ độc lập

Euphemia 2 years 2021-08-30T10:13:17+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:14:42+00:00

  Xiêm vẫn giữ được nền độc lập cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 vì:

    + Vua Rama IV (1851 – 1868) đặc biệt là vua Rama V (1868 – 1950) đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ về kinh tế, chính trị, xã hội theo khuôn mẫu các nước phương tây => tạo cho Xiêm một bộ mặt mới phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.

    + Cụ thể: Râm V thực hiện chính sách ngoại giao, vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực đế quốc Anh Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc ( vốn là lãnh thổ của Campuchia Lào và Mã Lai ) để giữ gìn chủ quyền của đất nước.

  =>  Nhờ vậy Xiêm không bị biến thành thuộc địa như các nước trong khu vực, mà vẫn giữ được độc lập, mặc dù chịu nhiều lệ thuộc về chính trị kinh tế vào Anh Pháp.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )