Hùng làm bài kiểm tra điểm kém, khi phát bài Hùng vò nát kết quả bài kiểm tra rồi nhét vào hộc bàn Em có nhận xét gì về hành vi ấy ?

Question

Hùng làm bài kiểm tra điểm kém, khi phát bài Hùng vò nát kết quả bài kiểm tra rồi nhét vào hộc bàn
Em có nhận xét gì về hành vi ấy ?

Agnes 2 years 2021-08-23T08:07:37+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:08:55+00:00

  Hành vi đó thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với giáo viên của Hùng.

  0
  2021-08-23T08:09:04+00:00

  Thái độ của Hùng không tôn sư trọng đạo

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )