Học sinh còn đang đi học nhưng có quyền và có thể tham gia vào việc công nghiệp hóa , hiện đại hóa không bằng cách nào

Question

Học sinh còn đang đi học nhưng có quyền và có thể tham gia vào việc công nghiệp hóa , hiện đại hóa không bằng cách nào

Felicity 2 years 2021-08-24T19:48:52+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T19:50:14+00:00

  Đáp án:

  Học sinh có quyền tham gia vào việc công nghiệp hóa , hiện đại hóa nhưng phải đủ 15 tuổi trở lên. Bằng cách vừa học , vừa tranh thủ thời gian học bài , phụ giúp cha , mẹ , vừa đi làm 

  0
  2021-08-24T19:50:50+00:00

  Học sinh vẫn có quyền tham gia 

  Điều kiện : 

  + `>15` tuổi 

  + Được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ

   Bằng cách : 

  + Sử dụng thời gian rảnh của mình 

  + Luôn ưu tiên việc hoc hơn việc tham gia 

  + Tham gia tùy thuộc vào khả năng của mình 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )