Hộ em bài 3 ạ Chỉ cần làm nhận xét thôi ạ

Question

Hộ em bài 3 ạ
Chỉ cần làm nhận xét thôi ạ
ho-em-bai-3-a-chi-can-lam-nhan-et-thoi-a

Eirlys 2 years 2021-08-18T13:50:32+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:51:34+00:00

  -Các tháng mùa lũ trùng với các tháng mùa mưa là :T6 đến T10

  -Các tháng mùa lũ không trùng với các tháng mùa mưa là;T5

  -Giair thích :Ở đây thuộc khu vực Bắc Bộ ,gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ,gây mưa lớn vào các tháng từ T5 đến T10 ,tương ứng mùa lũ cũng từ T6 đến T10

  -Nhiệt độ TB năm là :28 độ C

  -Nhiệt độ nóng nhất trong năm là từ T5 đến T9

  -Từ T10 đến T4 năm sau nhiệt độ hạ dần

  0
  2021-08-18T13:51:42+00:00

  *Nhiệt độ tăng dần từ tháng 1 đến tháng 7 , thấp dần từ tháng 8 về tháng 12

  *Lượng mưa tăng dần từ tháng 1 đến tháng 8, thấp dần từ tháng 9 đến tháng 12 

   Phân bố không đồng đều 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )