hiền và quý là đôi bạn thân,trong giờ kiêm tra hiền chép bài quý .quý vì nể bạn nên cho hiền chép bài .em có tán thành về việc làm của 2 bạn ko ,vì s

Question

hiền và quý là đôi bạn thân,trong giờ kiêm tra hiền chép bài quý .quý vì nể bạn nên cho hiền chép bài .em có tán thành về việc làm của 2 bạn ko ,vì sao

Pandora 2 years 2021-08-23T03:00:38+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:01:38+00:00

  ko tán thành

  bạn Hiền làm như vậy là vi phạm quy tắc thi

  bạn Qúy làm như vậy bao che cho bạn Hiền về việc làm sai trái

  theo mik là thế

  0
  2021-08-23T03:02:30+00:00

  ko,như thế ko phải đoàn kết tương trợ,vì nếu quý làm như thế thì hiền sẽ chỉ biết dựa vào quỳ và khiến hiền càng ngày càng kém đi

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )