Helppppppppppppppppppppppppppppp meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Câu 1 : thế nào là bản chất của thể chế dân chủ ở phương Tây ??? Câu 2 : thế nào l

Question

Helppppppppppppppppppppppppppppp meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Câu 1 : thế nào là bản chất của thể chế dân chủ ở phương Tây ???
Câu 2 : thế nào là chuyên chế cổ đại ở Phương Đông ???
????????????????????????????????????????????????????

Elfleda 1 year 2021-08-27T10:45:33+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T10:47:21+00:00

  1/Tính cht dân ch ca th quc: Quyn lc không nm trong tay quý tc mà nm trong tay Đi hi công dân, Hi đng 500,… mi công dân đu đưc phát biu và biu quyết nhng công vic ln ca quc gia.

  2/ Ở các quốc gia cổ đại phương Đông, do nhu cầu sản xuất nông nghiệp, người ta phải liên kết với nhau để khai phá đất đai làm thủy lợi. Một số công xã hợp với nhau lại hình thành tiểu quốc, đứng đầu gọi là vua. Mọi quyền hành tập trung vào tay vua tạo nên chế độ quân chủ chuyên chế.
  – Vua là người tối cao nắm cả vương quyền và thần quyền. Ở Ai Cập vua được gọi là Pha-ra-ôn, ở Lưỡng Hà là En-xi, ở Trung Quốc là Thiên tử.
  – Giúp việc cho vua là một bộ máy hành chính quan liêu gồm toàn quý tộc, đứng đầu là Vidia (Ai Cập) hoặc Thừa tướng (Trung Quốc).
   

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )