Help!!! Chép mạng cũng được nhưng đúng nha!!

Question

Help!!!
Chép mạng cũng được nhưng đúng nha!!
help-chep-mang-cung-duoc-nhung-dung-nha

Delwyn 2 years 2021-08-30T10:04:12+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:06:06+00:00

  – Xác định vị trí lục địa ô-xtrây-li-a và các đảo lớn của châu Đại Dương (Pa-pua Niu Ghi-nê, Nu-ven Ca-lê-đô-ni, Ta-xma-ni-a,…)

  – Xác định vị trí các chuỗi đảo thuộc châu Đại Dương.

  + Nhóm đảo Mê-la-nê-đi: nằm ở phía bắc và đông bắc lục địa Ô-xtrây-li-a, từ xích đạo đến khoảng vĩ tuyến 23 – 24°N. Các đảo lớn là Niu Ghi-nê, Bi-xmac, Xô-lô-môn, Nu-ven Ca-lê-đô-ni,…

  + Nhóm đảo Mi-crô-nê-di: nằm ở phía bắc và đông bắc Mê-la-nê-di, khoảng 10°N đến khoảng 28°B, nghĩa là trong vòng đai nhiệt đới. Đảo lớn là Gu-am.

  + Nhóm đảo Pô-li-nê-di: nằm ở phía đông kinh tuyến 180°, thuộc vùng trung tâm Thái Bình Dương, khoảng từ 23 – 24°B đến 28°N, trong vòng đai nhiệt đới, ở phía nam lan tới vòng đai cận nhiệt đới của bán cầu Nam. Các đảo lớn là Ha-oai, Hô-nô-lu-lu trong quần đảo Ha-oai, Vi-ti Lê-vu,… trong quần dảo Phi-gi.

  Đảo của châu đại Dương có 2 loại : đảo lục địa và đảo đại dương.

  – Đảo lục địa : Được hình thành từ một bộ phận của lục địa do quá trình đứt gãy và sụt lún.

  – Đảo đại dương: Hình thành do 2 nguồn gốc :

  + Do hoạt động của núi lửa ngầm dưới đáy đại dương.

  + Do sự phát triển của san hô.

  – Guam có lượng mưa : 2200 mm / năm

  – Numêa có lượng mưa 1200 mm / năm

  => Lượng mưa cao, chế độ nhiệt điều hòa.

  help-chep-mang-cung-duoc-nhung-dung-nha

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )