Hãy trình bày những thành tựu khoa học kĩ thuật đầu thế kỉ XX?Theo em , phải làm gì để phát huy những mặt tích cực của những thành tựu khoa học -kĩ t

Question

Hãy trình bày những thành tựu khoa học kĩ thuật đầu thế kỉ XX?Theo em , phải làm gì để phát huy những mặt tích cực của những thành tựu khoa học -kĩ thuật (thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX), đồng thời hạn chế những mặt tiêu cực do chính con người lợi dụng thành tựu khoa học -kĩ thuật gây ra ?

Vera 1 year 2021-08-18T18:55:21+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T18:56:54+00:00

  Bước vào thế kỉ XX, nhân loại tiếp tục đạt được những thành tựu rực rỡ về KHKT.

  Các ngành khoa học cơ bản như Hóa học, Sinh học, các KH về trái đất… đều đạt được những tiến bộ phi thường, nhất là về Vật lí học với sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại đặc biệt là thuyết tương đối của nhà bác học Đức An-be Anh-xtanh.

  Nhiều phát minh khoa học cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã được sử dụng như điện tín, điện thoại, ra đa, hàng không, điện ảnh….

  Tích cực: Nhờ đó cuộc sống vật chất và tinh thần của con người đã được nâng cao rõ rệt.

  Hạn chế: Sử dụng thành tựu KHKT để sản xuất những vũ khí giết người hàng loạt…

  Mình chưa biết phần phải làm gì ạ?

  XIN HAY NHẤT.

  0
  2021-08-18T18:57:18+00:00

  -lực lượng sản xuất ở các nước tư bản đạt đến trình độ phát triển cao.

  – Các phát minh khoa học trong nhiều lĩnh vực: Vật lí, Hóa học, Sinh học,…  con người khám phá năng lượng của thiên nhiên để phục vụ cho đời sống.

  -Nhờ đó công nghiệp phát trieent hơn nâng cao đời sống nhân dân

  Tích cực: Nhờ đó cuộc sống vật chất và tinh thần của con người đã được nâng cao rõ rệt.

  Hạn chế: Công nghiệp tăng cao kéo theo hàng loạt vấn đề về tài chính, giao thông,..

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )