Hãy so sánh quá trình xác lập quyền lực của vua trong XHPK Phương Đông và XHPK Phương Tây

Question

Hãy so sánh quá trình xác lập quyền lực của vua trong XHPK Phương Đông và XHPK Phương Tây
hay-so-sanh-qua-trinh-ac-lap-quyen-luc-cua-vua-trong-hpk-phuong-dong-va-hpk-phuong-tay

Florence 2 years 2021-08-30T18:47:21+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:48:23+00:00

  Nội dung so sánh                Phương Đông                                Phương Tây                                  

  Thời gian hình thành         Từ thế kỉ III TCN đến khoảng        Từ thế kỉ V đến thế kỉ 

                                             thế kỉ X, từ rất sớm.                       X, hình thành muộn.

  Thời kì phát triển                Từ thế kỉ X đến XV,                        Từ thế kỉ XI đến XIV, 

                                             phát triển khá chậm.                    phát triển rất phồn thịnh.  

  Thời kì khủng hoảng           Từ thế kỉ XVI đến XIX                  Từ thế kỉ XV đến XVI, kết thúc sớm và                                                  và kéo dài suốt 3 thế kỉ                bắt đầu chuyển sang chủ nghĩa tư bản.

  Cơ sở kinh tế                      Nông nghiệp đóng kín                 Nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa.

                                            trong công xã nông thôn.

  Giai cấp cơ bản                    Địa chủ và nông dân lĩnh             Lãnh chúa và nông nô (bóc lột 

                                        canh (bóc lột thông qua tô thuế).        thông qua tô thuế).

  Thể chế chính trị                           Quân chủ                                  Quân chủ

  Chúc bn học tốt nhá 

  cho mk xin hay nhất ạ

  0
  2021-08-30T18:49:08+00:00

  Nội dung so sánh

  Xã hội phong kiến phương Đông

  Thời gian hình thành

  Hình thành tương đối sớm, từ trước Công nguyên (như Trung Quốc) hoặc đầu Công nguyên (như các nước Đông Nam Á).

  Thời kì phát triển

  Từ thế kỉ X – XV, phát triển khá chậm.

  Thời kì khủng hoảng

  Từ thế kỉ XVI đến XIX và kéo dài suốt 3 thế kỉ.

  Cơ sở kinh tế

  Nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn.

  Giai cấp cơ bản

  Địa chủ và nông dân lĩnh canh (bóc lột thông qua tô thuế).

  Thể chế chính trị

  Quân chủ chuyên chế

  Xã hội phong kiến ở châu Âu

  Thời gian hình thành

  Hình thành muộn hơn, khoảng thế kỉ V và được xác lập, hoàn thiện vào khoảng thế kỉ X.

  Thời kì phát triển

  Từ thế kỉ XI – XIV, phát triển rất phồn thịnh.

  Thời kì khủng hoảng

  Từ thế kỉ XV đến XVI, kết thúc sớm và bắt đầu chuyển sang chủ nghĩa tư bản.

  Cơ sở kinh tế

  Nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa phong kiến.

  Giai cấp cơ bản

  Lãnh chúa và nông nô (bóc lột thông qua tô thuế).

  Thể chế chính trị

  Quân chủ chuyên chế

  Chúc bn học tốt nhá 

  cho mk xin hay nhất ạ 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )