Hãy phân tích so sánh các điều kiện tự nhiên dân cư và xã hội ảnh hưởng đến phát triển các ngành kinh tế của hai quốc gia Nhật Bản và Trung Quốc

Question

Hãy phân tích so sánh các điều kiện tự nhiên dân cư và xã hội ảnh hưởng đến phát triển các ngành kinh tế của hai quốc gia Nhật Bản và Trung Quốc

Alula 2 years 2021-08-23T07:43:37+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:45:23+00:00

  Nhật Bản :

  Dân cư

  +Đông dân, tập trung ven biển

  +Tốc độ gia tăng dân số thấp và đang giảm dần

  +Người lao động cần cù, làm việc tích cực, tự giác và trách nhiệm cao.

  +Giáo dục được chú ý đầu tư.

  +Tỉ lệ người già ngày càng cao.

  Tình hình phát triển kinh tế.

  +Trước năm 1973: Kinh tế Nhật Bản suy sụp nghiêm trọng.

  +1952 khôi phục ngang mức trước chiến tranh.

  +1955-1973: phát triển tốc độ cao.

  +Sau năm 1973: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm

  +Hiện nay, Nhật Bản là nước đứng thứ hai về kinh tế, tài chính trên thế giới.

  Đặc điểm tự nhiên:

  +Khí hậu: thuộc khí hậu gió mùa, mưa nhiều. Phía Bắc có khí hậu ôn đới, phía Nam khí hậu cận nhiệt

  => Đa dạng cây trồng, vật nuôi.

  +Nghèo khoáng sản, chỉ có than, đồng.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )